بيشتر
1397/10/27 پنجشنبه معرفی کتاب راه مستقیم انقلاب: فرایند پنجگانه تحقق اهداف نهضت اسلامی از منظر حضرت امام خمینی (رحمه الله) و حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) (دوره دو جلدی راه مستقیم انقلاب: فرایند پنجگانه تحقق اهداف نهضت اسلامی از منظر حضرت امام خمینی (رحمه الله) و حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) (دوره دو جلدی) تحقیق و تنظیم کتاب : علی اکبر عبدالاحدی مقدم ناشر کتاب : موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)

این کتاب با تقسیم بندی منطقی، تدوینی جذاب و برگرفته از اندیشه انقلاب اسلامی است که در دو جلد، مبانی اندیشه و اهداف نهضت اسلامی را از دیدگاه امام خمینی ره و مقام معظم رهبری بیان نموده است. فرایند پنجگانه تحقیق حاضر عبارتند از: 1. انقلاب اسلامی: در آن مفهوم و ماهیت انقلاب اسلامی، اصول و مبانی انقلاب اسلامی، عوامل پیروزی انقلاب اسلامی، مقایسه انقلاب اسلامی با سایر انقلاب ها، اهداف انقلاب اسلامی، کارگزاران انقلاب اسلامی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، بایسته های تداوم و ماندگاری انقلاب اسلامی، آسیب شناسی و چالشهای فرا روی انقلاب اسلامی، چشم-اندازهای انقلاب اسلامی بررسی می گردد. 2. نظام اسلامی: در آن مفهوم و ماهیت نظام اسلامی، اصول و مبانی نظام اسلامی، اهداف و ارزشهای نظام اسلامی، الگوی نظام اسلامی، ارکان نظام اسلامی، مواضع نظام و آسیب های نظام اسلامی، ساختار نظام اسلامی بررسی می گردد. 3. دولت اسلامی: در آن مفهوم دولت اسلامی، مبانی فکری دولت اسلامی، ویژگی های دولت اسلامی، سیاستها و اهداف دولت اسلامی و آسیب شناسی دولت اسلامی، ویژگی های کارگزاران دولت اسلامی بررسی می گردد. 4. کشور اسلامی: در آن مفهوم کشو اسلامی، اهداف، شاخصه ها و ویژگی های جامعه اسلامی اصول و مبانی کشور اسلامی، ساختار کشور اسلامی، بایسته های جامعه اسلامی، راه رسیدن به اهداف، نتیجه ایجاد کشور اسلامی بررسی می گردد. 5. دنیای اسلامی: در آن مفهوم و ماهیت دنیای اسلامی، عوامل و زمینه های شکل گیری دنیای اسلامی، وظایف جمهوری اسلامی ایران برای تحقق دنیای اسلامی، موانع تحقق دنیای اسلامی بررسی می گردد؛ در جلد اول کتاب با 152 صفحه، فرایند پنجگانه تحقق اهداف نهضت اسلامی از منظر حضرت امام خمینی ره و در جلد دوم با 145 صفحه فرایند پنجگانه تحقق اهداف نهضت اسلامی از منظر حضرت امام خامنه ای مدظله العالی توصیف می گردد.

امام خمینی ره: همانطوری که از اول نهضت با کوشش، انقلاب بزرگ را تحقق بخشیدید، از این به بعد هم با وحدت کلمه و با اتکال به خداوند تبارک و تعالی، این نهضت را ادامه دهید. ما دربین راه هستیم و باید راه طولانی را طی کنیم و آن راه طولانی این است که بیرق اسلام را در همه قطب های زمین اهتزاز در آوریم. (29/2/1359)

مقام معظم رهبری مدظله العالی: ما می خواهیم آن نظامی، آن تشکیلاتی و آن حکومتی را که بتوان این هدفها را در آن محقق گردد، به وجود آوریم. این یک فرآیند طولانی و دشوار دارد و شروعش از انقلاب اسلامی است. (12/9/1379

بيشتر
 [PageVisit]