بيشتر
1399/10/25 پنجشنبه با حضور دبیرکل، معاونان نهاد و مجری طرح برگزار می‌شود؛ رونمایی از سامانه و برون‌دادهای طرح مطالعاتی رتبه‌بندی کتابخانه‌های عمومی نشست رونمایی از سامانه و اختتامیه طرح پژوهشی رتبه بندی کتابخانه های عمومی با حضور دبیرکل، معاونان نهاد و مجری طرح برگزار می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، جلسه اختتامیه طرح پژوهشی و رونمایی از سامانه رتبه‌بندی کتابخانه‌ها که از طرح‌های مطالعاتی مهم نهاد است در هفته آینده با حضور دبیرکل، معاونان، مدیران نهاد و مجری طرح برگزار می‌شود.

رتبه‌بندی کتابخانه‌ها یکی از مسائل اساسی کتابخانه‌های عمومی است که لزوم بازنگری در آن ایجاب نمود تا در قالب طرحی پژوهشی، مطالعات جامعی صورت پذیرد. مجری این طرح دانشگاه فردوسی مشهد است که در مدت ۲۱ ماه طرح را به سرانجام رسانده و ماحصل آن در کنار بروندادهای پژوهشی، سامانه‌ای جامع بوده که از این پس به عنوان ابزار اجرای رتبه‌بندی کتابخانه‌ها عمل خواهد کرد.

بيشتر
 [PageVisit]