فهرست

شهرستان سراوان

طرح درخت یاری در کتابخانه عمومی شهید مطهری سراوان اجرا شد
با حضور جمعی از مسئولین شهرستان؛

طرح درخت یاری در کتابخانه عمومی شهید مطهری سراوان اجرا شد

طرح کتابخانه گردی و درخت یاری با حضور جمعی از مسئولین دستگاه های اجرایی و نویسندگان و هنرمندان شهرستان سراوان در کتابخانه عمومی شهید مطهری اجرا شد.

19 /12/ 1399
مشاهده