فهرست

شهرستان زابل

عرضه کتاب بر اساس نیاز جامعه به گسترش کتابخوانی کمک شایانی می کند
امام جمعه زابل مطرح کرد؛

عرضه کتاب بر اساس نیاز جامعه به گسترش کتابخوانی کمک شایانی می کند

در دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سیستان و بلوچستان و امام جمعه زابل بر لزوم استفاده از ظرفیت مساجد برای گسترش کتابخوانی تاکید شد.

26 /12/ 1399
مشاهده