فهرست

شهرستان زاهدان

جلسه شورای اداری شهرستان زاهدان با موضوع جذب مشارکت بیشتر مردم برای شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد
با حضور رئیس اداره کتابخانه های عمومی زاهدان و مسئولین کتابخانه های عمومی شهرستان؛

جلسه شورای اداری شهرستان زاهدان با موضوع جذب مشارکت بیشتر مردم برای شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار شد

جواد محمدی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان در جلسه شورای اداری این شهرستان بر استفاده از ظرفیتها و امکانات کتابخانه های عمومی برای برگزاری بهتر یازدهمین جشنواره رضوی تاکید کرد.

23 /6/ 1400
مشاهده