بيشتر

1399/10/15 دوشنبه با هدف بررسی بودجه نهاد؛ مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با نماینده سیستان دیدار و گفتگو کرد به منظور بررسی مشکلات بودجه ای نهاد کتابخانه های عمومی وجلب حمایت نمایندگان استان از بودجه نهاد کتابخانه ها در مجلس شورای اسلامی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان؛ با هدف جلب حمایت نمایندگان استان از بودجه نهاد کتابخانه های عمومی در مجلس شورای اسلامی، حامدزارعی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با محمدسرگزی، نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلام دیدار و گفتگو کرد.
زارعی در این دیدار با اشاره به بودجه نهاد کتابخانه های عمومی گفت: برای رشد وتوسعه کتابخانه های عمومی نیازمند بودجه کافی هستیم و حمایت نماینده استان از پیشنهادات نهاد کتابخانه های عمومی در خصوص بودجه نهاد در کمیسیون تلفیق گام مهمی برای تامین هزینه های مورد نیاز ما می باشد.
محمد سرگزی نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی و جایگاه کتابخانه های عمومی در اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی گفت: نقش کتابخانه های عمومی در فرهنگ سازی بسیار مهم است و نمایندگان استان نیز از پیشنهادات نهاد کتابخانه های عمومی حمایت خواهند کرد .
وی اظهار امیدواری کرد تا با تمرکز و توجه دقیق کمیسیون تلفیق در این خصوص، بخشی از مشکلات کتابخانه های عمومی مرتفع گردد.
لازم به ذکر است دکتر سرگزی عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 می باشند.

 
بيشتر
 [PageVisit]