بيشتر
1398/12/21 چهارشنبه با هدف مشارکت در مبارزه با ویروس کرونا؛ پایگاه اطلاعاتی کرونا از سوی انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران راه‌اندازی شد انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران با هدف مشارکت در مبارزه با ویروس کرونا اقدام به راه اندازی پایگاه اطلاعاتی در این زمینه کرده است.
پایگاه اطلاعاتی کرونا

انجمن ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران با هدف مشارکت در مبارزه با ویروس کرونا اقدام به راه اندازی پایگاه اطلاعاتی در این زمینه کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، انجمن ارتقای کتابخانه های عمومی ایران با هدف مشارکت در مبارزه با ویروس ویرانگر کرونا و با همراهی گروهی از متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی، پایگاه اطلاعاتی ویژه ویروس کرونا را در پایگاه اطلاع رسانی این انجمن راه اندازی کرده است.

علاقه مندان برای استفاده از این پایگاه می توانند اینجا را ببیند.

گفتنی است اطلاعات گردآوری شده در این پایگاه از منابع مختلف بوده و به صورت روزانه در حال به روز رسانی است. 

بيشتر
 [PageVisit]