بيشتر

1398/12/8 پنجشنبه به منظور جلوگیری از کسترش بیماری کورونا ؛ کتابخانه های عمومی استان ضد عفونی و گندزدایی شد به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان؛ با توجه به شیوع بیماری کورونا در کشورو به منظور جلوگیری از گسترش این بیماری درجامعه کتابخانه های عمومی استان ضد عفونی و گندزدایی شد .
بيشتر
 [PageVisit]