بيشتر

1398/10/26 پنجشنبه با حضور جمعی ازروسای ادارت کتابخانه های عمومی ، کارگاه آموزش خدمات کتابخانه ای برگزار شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان؛ کارگاه آموزش خدمات کتابخانه ها ی عمومی برگزار شد.

سید مهدی حسینی ، معاون اداره کل  توسعه کتابخانه های  عمومی کشور ؛ در این جلسه گفت: در رویکرد و بازتعریف جدید کتابخانه های عمومی ، ساختمان کتابخانه باید نمای کتابخانه ای داشته باشد و لوازم و تجهیزات و خدمات آن باید بروز و متناسب با نیاز مخاطبین باشد.

حسینی ؛ درآمد زایی ، ارتباط کتابدار با دیگر ارگانها و اجرای برنامه های فرهنگی را از فعالیتهای خلاقانه برای کتابخانه های عمومی عنوان کرد و افزود:اگر کتابداران بعنوان دستیار پژوهشی فعالیت داشته باشند و اطلاعات خود را بروز کنند می توانند با اجرای طرح سیر مطالعاتی و مشاوره مطالعاتی نقش موثری در تشویق  وجذب مخاطبین به مطالعه داشته باشند

معاون اداره کل توسعه کتابخانه های عمومی کشور گفت: با ارائه خدمات جدید می توان کتابخانه ای خلاق داشت که با نوآوری و خلاقیت خدمات نوین به مخاطبین ارائه می دهد.

وی ؛ برگزاری کارگاه های آموزش حقوق شهروندی و حقوق فردی را از جمله نیاز های روز جامعه دانست واز کتابداران خواست تا با نظر سنجی از مراجعین و مخاطبین نسبت به ارائه بهتر خدمات اقدام کنند.

در پایان این کارگاه معاون اداره کل توسعه کتابخانه ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور از کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان با زدید کرد.

بيشتر
 [PageVisit]