بيشتر

1398/8/1 چهارشنبه با حضور کتابداران و دانش آموزان دبیرستان استعدادهای درخشان شهرستان خاش؛ نشست کتاب‌خوان مدرسه ای مهر ماه در دبیرستان شهیدبهشتی خاش برگزار گردید نشست مهر ماه نشست کتاب‌خوان مدرسه ای کتابخانه شهید بهشتی خاش با معرفی 7کتاب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان؛ نشست کتابخوان مهر ماه کتابخانه شهید بهشتی خاش با حضور کتابدار و دانش آموزان دبیرستان استعداد های درخشان شهید بهشتی برگزار شد.در این نشست 7 عنوان کتاب توسط دانش آموزان مدرسه استعدادهای درخشان شهید بهشتی به سایر دانش آموزان معرفی شد.

در این نشست کتاب «تصویری از بهار»؛ نوشته :حسین سیدی توسط سپهر کرد ، کتاب «دریا به دریا»، نوشته : محمد ناصری توسط محمدامین ریگی و کتاب «علم در ایران باستان»؛ نوشته: حسن سالاری توسط ایلیا هاشمزهی ارائه گردید .

همچنین محمدرضا میربلوچزهی کتاب «شهید شیرودی »؛نوشته: راضیه تجار و حفیظ الله خاشیکتاب« چگونه یک ابر تبدیل به توفان تندری می شود؟ » ؛ نوشته: مایک گراف و امیرحسین هاشمزهی کتاب« چرا کوتاه کردن مو دردناک نیست؟ پرسش و پاسخ هایی پیرامون بدن انسان »؛ نوشته :ملوین برگر را معرفی کردند.

در پایان نیز کتاب هدهد سفید توسط محمدطیب عبدی دادکان به صورت ویژه معرفی گردید.

بيشتر
 [PageVisit]