بيشتر
1398/7/16 سه‌شنبه با هدف تبیین جلسات انجمن کتابخانه های عمومی ؛ مدیران کل کتابخانه های عمومی استان و امور اجتماعی وفرهنگی استانداری دیدار کردند مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان، در دیدار با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان، گفت:در این جلسات باید دغدغه های حوزه کتابخوانی مطرح و ظرفیت ها و انتظاراتی که از هر دستگاه در این بخش وجود دارد، مشخص شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان، حامد زارعی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، با هدف تبیین برنامه جلسات انجمن کتابخانه های عمومی استان صبح چهار شنبه ۱۷ مهر با محمد میهنی ،مدیرکل دفتراجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان، استانداری استان دیدار و گفتگو کرد.

میهنی، در این دیدار با اشاره به قانون تشکیل جلسات انجمن هر دو ماه یکبار، گفت: امیدواریم تا با تدوین برنامه منظم، جلسات انجمن را هر دوماه یکبار تشکیل دهیم

وی افزود:در این جلسات باید دغدغه های حوزه کتابخوانی مطرح و ظرفیت ها و انتظاراتی که از هر دستگاه در این بخش وجود دارد، مشخص شود.

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: بازدید استاندار و معاونان وی از کتابخانه های عمومی باعث رونق فرهنگ کتابخوانی خواهد شد.

حامد زارعی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان نیز در این دیدار، با اشاره به کلنگ زنی دو کتابخانه در ایرانشهر و زهک در سال جاری گفت: گزارش مبسوط این برنامه ها در جلسه آتی انجمن استان ارائه خواهد شد.

وی افزود: آموزش های مهارتی با هدف ایجاد کسب و کارهای کوچک، ارتقای سواد اجتماعی و ... از دغدغه های اصلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور است که برنامه ریزی هایی نیز در این خصوص انجام شده است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گفت: آمادگی داریم تا با همکاری ارگان ها و سازمان هایی که در حوزه های اجتماعی فعالیت دارند برای ارتقای سواد اجتماعی افراد برنامه های کتاب محور برگزار کنیم.

بيشتر
 [PageVisit]