بيشتر
مدیر کل امور اجتماعی
1398/7/16 سه‌شنبه دردیدار مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با مدیر کل کتابخانه های عمومی استان مطرح شد؛ بازدید استاندار و معاونین ایشان از کتابخانه می تواند باعث تشویق مدیران به حضور در کتابخانه های عمومی شود میهنی مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان ، در دیدار با مدیر کل کتبخانه های عمومی استان بر لزوم تشکیل جلسات طبق قانون تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان؛ حامد زارعی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، وبا محمد میهنی ،مدیرکل دفتراجتماعی و فرهنگی استانداری سیستان و بلوچستان،  در دفتر ایشان دیدار و گفتگو کرد.

میهنی ؛ در این دیدار با اشاره به قانون تشکیل جلسات انجمن به صورت هر دو ماه یکبار گفت: در نظر داریم تا با تدوین برنامه منظم ، جلسات در موعد مقر تشکیل گردد.

وی افزود در این جلسات باید دغدغه های حوزه کتابخوانی مطرح و ظرفیتها و انتظاراتی که از هر دستگاه در این بخش وجود دارد مشخص شود.

وی افزود :بازدید استاندار و معاونین ایشان از کتابخانه های عمومی باعث رونق فرهنگ کتابخوانی در میان مدیران ، کارکنان ومردم خواهد شد.

حامد زارعی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ، نیز در این دیدار ، با اشاره به کلنگ زنی دو کتابخانه در ایرانشهر و زهک در سال جاری گفت : گزارش مبسوط این برنامه ها در جلسه آتی انجمن استان ارائه خواهد شد.

وی افزود : آموزشهای مهارتی با هدف ایجاد کسب وکارهای کوچک،ارتقاءسواد اجتماعی و... از دغدغه های اصلی نهاد کتابخانه های عمومی کشور است که برنامه ریزیهای خوبی نیز در راستای ارتقای سواد رسانه ای و سواد اجتماعی صورت گرفته است.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان گفت:آمادگی آنرا داریم تا با همکاری ارگانها و سازمانهایی که در حوزه های اجتماعی فعالیت  دارند  نسبت به ارتقای سواد اجتماعی افراد برنامه های کتاب محور برگزار کنیم .

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 40