بيشتر
1398/7/15 دوشنبه با حضور مسئولان کتابخانه های مشارکتی زاهدان؛ نشست برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی زاهدان برگزار شد نشست برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی با حضور مسئولان کتابخانه های مشارکتی زاهدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان، نشست برنامه ریزی فعالیت های فرهنگی و کتابخانه ای با حضور مسئولان کتابخانه های مشارکتی در اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان برگزار شد.

جواد محمدی، رئیس اداره کتابخانه های عمومی این شهرستان، در این نشست گفت: تعامل سازنده کتابخانه های مشارکتی با اداره کتابخانه های عمومی می تواند به پویایی این کتابخانه ها کمک کند. انجام تعهدات طرفین طبق موافقت نامه، باعث نمود بیشتر فعالیت ها و همچنین پیشرفت کتابخانه ها در حوزه های تخصصی فعالیت های فرهنگی می شود.

محمدی ادامه داد: برای مدیریت و تعامل بیشتر و ارائه گزارش های مختلف آماری، کتابخانه ای و فرهنگی افزایش درگاه های ارتباطی ضروری است.

در این نشست مسئولان کتابخانه های مشارکتی ضمن بیان مشکلات کتابخانه، دیدگاه های خود در رابطه با شیوه همکاری های بیشتر بیان کردند.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 56