بيشتر
رساله دکتری
1398/1/22 پنجشنبه در راستای حمایت از طرح های پژوهشی مرتبط با فعالیت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور؛ طرح پژوهشی دانشجوی دکتری کتابداری در زاهدان تصویب شد نشست بررسی طرح پژوهشی بتول کیخا، دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی در اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان، در راستای حمایت از طرح های پژوهشی مرتبط با فعالیت های نهاد کتابخانه های عمومی کشور و با حضور رضا حکیمی، از اساتید رشته کتابداری دانشگاه علوم پژشکی زاهدان، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و کارشناسان اداره کل، طرح پایان نامه پژوهشی بتول کیخا، دانشجوی مقطع دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرای تهران با موضوع ارائه چارچوب ارتقای مهارت های سواد اطلاعاتی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور و تطبیق نتایج با سند سواد اطلاعاتی ایفلا، در اداره کتابخانه های عمومی شهرستان زاهدان بررسی و تایید شد.

بتول کیخا، در این جلسه هدف از انجام این پژوهش را واکاوی جایگاه مولفه های سواد اطلاعاتی در اسناد بالا دستی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و تطبیق نتایج حاصل با سند سواد اطلاعاتی ایفلا دانست و گفت: این پژوهش بر پایه تحلیل های نظری نگاشته شده و از نظر رویکرد در زمره مطالعات کیفی جای دارد.

حامد زارعی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان نیز در این جلسه، با اعلام حمایت از طرح های پژوهش محور مرتبط با فعالیت های نهاد کتابخانه های عمومی گفت: نهاد کتابخانه های عمومی کشور در راستای رسالت خود که همان مطالعه و پژوهش است، بودجه پژوهشی برای حمایت از محققین و پژوهشگران در نظر گرفته است تا با استفاده از نظرات کارشناسان و نتایج تحقیقات انجام شده، بتواند خدمات بهتر و مطلوب تری را به  تمامی اقشار جامعه ارائه دهد.

بيشتر
 
تعداد بازديد اين صفحه: 91