بيشتر


1399/6/18 سه‌شنبه با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان؛ جلسه شورای پژوهش اداره کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان برگزار شد جلسه شورای پژوهشی اداره کل کتابخانه های عمومی استان سیستان و بلوچستان با حضور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و اعضای شورای پژوهش در کتابخانه استاد کامبوزیا زاهدان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی سیستان و بلوچستان، جلسه شورای پژوهش اداره کل کتابخانه های عمومی استان با حضور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان، اعضای شورای پژوهش و رسول طالبی، پژوهشگر حوزه اجتماعی در کتابخانه استاد کامبوزیا شهرستان زاهدان برگزار شد.

حامد زارعی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در این نشست با اشاره به رویکرد نهاد کتابخانه های عمومی کشور، گفت: سیاست نهاد تبدیل کتابخانه های عمومی به باشگاه های فرهنگی است. در این رویکرد برای هر کتابخانه محدوده خدمت تعریف می شود و منابع متناسب با نیاز مردم منطقه ارسال  و حتی برنامه های فرهنگی نیز با توجه به مشکلات اجتماعی و دغدغه های موجود در همان محدوده تعریف و اجرا می شود.

وی اجرای برنامه های کتاب محور مانند نشست های کتاب‌خوان، نقد و بررسی کتاب و رونمایی از کتاب های جدید را از مهم ترین فعالیت های نهاد کتابخانه های عمومی در راستای آگاهی بخشی به جامعه عنوان کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان، اطلاع رسانی، آموزش و برنامه های ویژه اوقات فراغت را از دیگر فعالیت های کتابخانه های عمومی دانست که با توجه به نیاز جامعه اجرا می شود.

زارعی انجام فعالیت های اجتماعی و خیریه در کتابخانه عمومی استاد کامبوزیا با همکاری خیرین استانی و کشوری را از مهم ترین فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در حال انجام در این کتابخانه عنوان کرد.

رسول طالبی، پژوهشگر اجتماعی نیز در این جلسه گفت: بخشی از فاصله های اجتماعی موجود در جامعه به عدم آگاهی مردم بر می گردد. تغییر در ساختارهای اجتماعی و دستیابی به عدالت و احسان  در جامعه صرفا از طریق آگاهی بخشی به مردم  محقق می شود. اگر مردم آگاه نشوند، هیچ تغییری در وضعیت موجود ایجاد نخواهد شد.

وی آگاهی بخشی به مردم از طرق درست و مناسب را از مهم ترین رسالت های نهاد کتابخانه های عمومی دانست.

طالبی ادامه داد: در حال حاضر تنها نهاد کتابخانه های عمومی در راستای آگاهی بخشی به جامعه فعالیت دارد و بسیاری از نهاد ها و ارگان ها بیشتر در بحث آموزش فعالیت دارند.برای موفقیت در آگاهی  باید ابتدا روحیه یادگیری داشت.

بيشتر
 [PageVisit]