بيشتر
1399/3/1 پنجشنبه مدیر منابع علمی و عضو هیات علمی گروه کتابدار ی و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان مطرح کرد؛ مطالعه هدفمند و جهت دار نگاه انسان را به زندگی عوض می کند رضا حکیمی؛مطالعه هدفمند و جهت دار نگاه انسان را به زندگی عوض می کند، تغییر نگاه، بسیاری از مشکلات روزمره و فشارهای عصبی را از بین می برد و شادی را به ارمغان می آورد که گمشده زندگی امروزی ماست. رضا حکیمی ؛ مدیر منابع  علمی و عضو هیات علمی گروه کتابدار ی و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان   با اشاره به وضعیت موجود در کشور به واسطه بیماری کرونا مطالعه را فرصتی برای پرکردن اوقات فراغت دانست و از عموم مردم و دانشجویان خواست تا در دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی شرکت کنند


در متن این دعوت نامه آمده است
مطالعه هدفمند و جهت دار نگاه انسان را به زندگی عوض می کند، تغییر  نگاه، بسیاری از مشکلات روزمره و فشارهای عصبی را از بین می برد و شادی را به ارمغان می آورد که گمشده زندگی امروزی ماست.
اکنون باتوجه به گسترش روزافزون بیماری کووید 19 و الزام رعایت نکات و توصیه های بهداشتی، فرصت در خانه ماندن را غنیمت شمرده و با استفاده از ظرفیت های فضای مجازی، دانلود رایگان کتب و مطالعه آن ها از جوایز معنوی و ارزشمند آن بهره مند گردیم. بدین مناسبت از کلیه هم استانی ها ، همکاران و دانشجویان عزیز دعوت بعمل می آید تا در  دهمین جشنواره کتاب خوانی رضوی  به نشانی samakpl.ir    شرکت نمایند.

رضا حکیمی
مدیر منابع  علمی و عضو هیات علمی گروه کتابدار ی و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 
بيشتر
 [PageVisit]