بيشتر
1399/3/6 سه‌شنبه کتابداری تا اطلاع ثانوی تعطیل نیست بخشی از بدنه جامعه را در کنار کتاب و کتابخوانی نگه داشتیم وحید استوار با اشاره به تلاش کتابداران در فضای مجازی، تلاش‌های آنها در ایام تعطیلی کتابخانه‌ها را باعث نگه داشتن بخشی از بدنه جامعه در کنار کتاب و کتابخوانی دانست.
با كتابداران / ايرانشهر

بيشتر
 [PageVisit]